⇡ początek

Tanie czy drogie akcje wskażą super zegary potencjałów rynków

📒instrukcja | Zegary potencjału zysków dla głównych indeksów rynków akcji odpowiedzą czy jest tanio czy drogo. Obliczenia potencjału i premii za ryzyko w 4 krokach.

spis treści


 

Wstęp

 

Inwestowanie na rynku akcji wiąże się zawsze z dużą niepewnością co do przyszłych zysków. Przeciętnemu Kowalskiemu trudno jest ocenić czy obecny czas to dobry okres do kupowania, trzymania czy sprzedaży akcji. Dlatego od wielu lat propaguję prostą metodę, która osobom cierpliwym powinna pomóc w podniesieniu skuteczności swoich decyzji. Opiera się ona na badaniu wskaźnika cena/wartości księgowa (P/BV) i relacji tego wskaźnika do wartości przeciętnej (mediany z okresu od końca 2001 r.) oraz zjawiska mean reversion (powrotu do wartości przeciętnej).

 
Z tego wpisu dowiesz się:

  • Jak zbudowany jest zegar P/BV i co oznaczają liczby na jego cyferblacie?
  • Który obszar wskazuje, że akcje są drogie, a który, że są tanie?
  • Jakie są 4 kroki obliczania potencjalnego zysku z inwestycji w indeks akcji?
  • O czym należy pamiętać, używając zegarów?  

 

Zegar potencjału

 

Analizując rynek akcji tworzę dla niego wizualny zegar lub inaczej „potencjometr”, który przedstawia po prostu rozkład wszystkich dziennych odczytów wskaźnika P/BV od 31.12.2001. Na koniec 2021 jest to dokładnie 20 lat albo inaczej już 5220 obserwacji. Z każdym kwartałem dodaję kolejne obserwacje do tego rozkładu czyli około 65 nowych odczytów. Zegar dla indeksu WIG na dzień 31.12.2021 r. przedstawia rysunek poniżej. Wszystkie dalsze przykładowe wyliczenia i wielkości odnoszą się do tego dnia – celem tego artykułu jest wyjaśnienie metodologii a nie ocena bieżącej sytuacji na danym rynku (bieżącą ocenę znajdziesz w ostatnich wpisach lub możesz jej dokonać sam dzięki udostępnionym kalkulatorom).

 

 

Liczby na cyferblacie oznaczają wartości wskaźnika P/BV od najniższej zaobserwowanej tj. 0,71 do najwyższej 3,17. Pozostałe liczny przedstawiają wartości wskaźnika P/BV dla kolejno 10% najniższych odczytów (1,10), 20% (1,16), 30% (1,21) itd. Na szczycie zegara przedstawiona jest mediana wskaźnika P/BV równa 1,33.

Na te liczby można też zerknąć z nieco odmiennej perspektywy – np. wartość mediany 1,33 oznacza, że indeks WIG miał wycenę względem swojej wartości księgowej w 50% niższą (ceny relatywnie były niższe niż dla mediany) i w 50% wyższą (ceny relatywnie były wyższe). 10 lat wycena rynku była niższa i 10 lat wyższa. Wycena blisko mediany wskazuje poziom neutralny oznaczony kolorem niebieskim.

Dla np. wartości wskaźnika 2,16 aż 90% czasu rynek był wyceniany niżej a tylko dla 10% był wyżej – przeliczając na czas akcje były tańsze przez 18 lat a tylko przez 2 lata droższe. Nie trzeba chyba przekonywać nikogo, że przy takim poziomie wskaźnika rynek jest drogi i choć nadal rynek akcji może rosnąć, kupowanie lub dalsze trzymanie akcji może już być dosyć ryzykowne – dlatego ten obszar oznaczony jest kolorem czerwonym.

Kolorem zielonym zaznaczony jest obszar, w którym kupno akcji może przynieść dodatkowe zyski. Oczywiście im niższa wycena indeksu tym potencjalne zyski są wyższe.

Wskazówka pokazuje wycenę rynku na dany dzień. W pokazanym przykładzie na koniec 2021 r. wskaźnik miał poziom neutralny, lekko poniżej mediany i „na oko” można szacować go na poziomie 1,30-1,31. Faktyczna dokładna wartość tego wskaźnika to 1,312 a mediany 1,332.

 

Jak obliczana jest wartość potencjału rynku akcji?

 

Krok 1 – co dostarczają firmy

Zaczynam od oszacowania w jakim tempie wzrastać będzie w długim okresie wartość kapitału własnego (wartość księgowa WK) uwzględniając również wypłacane dywidendy. Okazuje się, że wzrost ten dla portfela dobrze zdywersyfikowanego (indeksy składają się zwykle z grubo ponad 100 akcji) jest dosyć stabilny i ma niską zmienność podobną do zmienności portfela obligacji. Regularnie badam ten wzrost wartości księgowej dla każdego rynku oddzielnie i raz na kwartał koryguję, jeśli zachodzi taka potrzeba. Dla rynku polskiego (indeksu WIG) prognozowany długookresowy wzrost WK dla prezentowanego zegara szacuję na 5,8%.

 

Krok 2 – dodatkowy zysk

Oszacowuję o ile zmienią się wartości indeksów jeśli wskaźnik P/BV wróci do mediany. Ponieważ zalecanym minimalnym czasem inwestycji w akcje jest okres 5 lat zmianę tego wskaźnika rozkładam równomiernie na ten okres. Z moich obserwacji wynika, że rzadko zdarza się sytuacja by wycena w okresie 5 lat stale utrzymywała się poniżej lub powyżej mediany więc okres ten jest adekwatny do tej analizy. Jeśli masz podejście ostrożne do wszelkich tego typu obliczeń to możesz go jeszcze wydłużyć przy własnych wyliczeniach ale nigdy go nie skracaj.

Dla indeksu WIG oznacza to wartość

( 1,332 / 1,312 ) ^ ( 1 / 5 ) – 1 = 0,3%

dodatkowego zysku rocznie przez kolejne 5 lat bo taki zakładam horyzont dojścia do mediany.

Pamiętaj jednak, że gdy w kolejnych dniach rynek mocno urośnie to potencjał spadnie i na odwrót, jeśli ceny spadną (wartość indeksu pójdzie w dół to potencjał zysku wzrośnie).

 

Krok 3 – łączny potencjał

Złożenie tego jak spółki same powiększają wartość księgową z tym czy kupujesz drogo lub tanio daje całkowity potencjał wzrostu indeksu rozłożony na 5 lat.

Dla WIG-u na koniec 2021 r. oszacowałem go na poziomie :

( 1 + 5,8% ) * ( 1 + 0,3%) – 1 = 6,1% rocznie

Wykres poniżej przedstawia jak zmieniały się moje szacunki potencjału dla rynku w horyzoncie kolejnych 5 lat wraz ze zmianą głównie indeksu ale również mediany i przewidywanego wzrostu WK.

 

 

Jak widać bywają okresy gdy inwestując w akcje można liczyć na pokaźne zyski choć trzeba przyznać, że trzeba mieć mocne nerwy by kupować gdy na rynku panuje panika. Zakładając jednak, że jest to chwilowe zachowanie (w kontekście oczywiście okresu minimum 5 lat) kupowanie przy potencjale powyżej 10% nie powinno przynieść strat gdy inwestujemy długookresowo.

 

Krok 4 – alternatywa

Zawsze należy sprawdzić alternatywę, która nie niesie ryzyka czyli obligacje skarbowe z danego rynku. Na koniec 2021 polskie obligacje o terminie wykupu około 5 lat (równy zakładanemu okresowi analizy przyjętemu dla akcji) dawały roczny zysk na poziomie 3,95%.

Premia za ryzyko inwestycji w bardziej ryzykowne instrumenty wynosiła więc:

( 1 + 6,1% ) / ( 1 + 3,95% ) – 1 = 2,1%

Im wyższa premia za ryzyko tym lepiej. Jeśli jednak premia zbliża się do zera albo co gorsza jest ujemna, to zawsze należy zadać sobie pytanie czy warto inwestować w coś ryzykownego gdy inwestycja z dużo mniejszym ryzykiem powinna przynieść podobny zysk.

 

Uwagi, które koniecznie trzeba przeczytać

 
  1. Wartości rozkładów wskaźnika P/BV a co za tym idzie zegary potencjałów są różne dla różnych rynków/indeksów i mogą ulegać zmianie, choć zwykle zmiany te z kwartału na kwartał są bardzo niewielkie. Oczywiście sam wskaźnik wyceny rynku z dnia na dzień może się mocno przesunąć.
  2. Wzrost wartości księgowej (+ dywidendy) jest również różny dla różnych rynków/indeksów. Ja sprawdzam go i ewentualnie koryguję raz na kwartał po kolejnym sezonie wyników publikowanych co 3 miesiące przez spółki.
  3. Szybszy wzrost indeksu od wartości księgowej zmniejsza potencjał wzrostu indeksu w przyszłości, a spadek lub wolniejszy wzrost indeksu względem wartości księgowej zwiększa potencjał wzrostu indeksu. WIG na koniec 2020 r. miał potencjał ok. 10,3% co wynikało z 6,1% prognozowanego wzrostu WK oraz 3,9% rocznego dodatkowego zysku wynikającego z niskiej wyceny rynku (P/BV = 1,107). Dawało to dużą premię za ryzyko 9,9% rocznie przez 5 lat. W ciągu roku indeks urósł ponad 21% ale WK urosła tylko o 2,5%, Zwiększyło to wartość wskaźnika P/BV do 1,312 a w konsekwencji dodatkowy zarobek oszacowałem już tylko na 0,3% rocznie. Dokonałem również lekkiej korekty oczekiwań wzrostu WK do 5,8% rocznie. Średnioroczny potencjał wzrostu przez kolejne 5 lat spad więc głównie przez wzrost cen akcji o 4,2 p.p. Premia za ryzyko po wzroście rentowności obligacji spadła jeszcze bardziej bo o 7,8 p.p.
  4. Inwestycje na podstawie analizy danego indeksu powinny być dokonywane w portfel/fundusz/ETF, którego skład jest jak najbardziej zbliżony do indeksu. Przykładowo analizując indeks WIG nie wolno wniosków przekładać na inwestycje w sektor wyłącznie małych spółek lub sektor np. budowlany a tym bardziej w pojedyncze spółki.
  5. Zasada mean reversion działa dla portfela dobrze zdywersyfikowanego a nie pojedynczych spółek.
 

Podsumowanie

 

Analiza potencjału rynku na podstawie wskaźnika P/BV i zjawiska mean reversion jest bardzo prostym i efektywnym mechanizmem, który pozwala szybko i skutecznie podjąć decyzję o zaangażowaniu w akcje na danym rynku. Jest ona tym bardziej prosta, że przygotowałem odpowiednie kalkulatory, dzięki którym po wpisaniu bieżących wartości indeksów głównych rynków otrzymasz średnioroczny wynik ich potencjału w horyzoncie minimum 5 lat. Narzędzia te dostępne są po naciśnięciu złotej ikony kalkulatora, która znajduje się w górnym prawym rogu ekranu/okna. Dzięki nim analiza rynku nigdy nie była tak prosta i tak szybka – maksymalnie 2 minuty dla jednego rynku. Dodatkowo okresowo publikuję pełne zestawienie zegarów dla głównych rynków na świecie co może pomóc w ocenie ich atrakcyjności w sposób, który emocje trzyma na wodzy.

Życzę udanych analiz i inwestycji.

4.3 4 ocen(y)
OCENA WPISU
podaj dalej - pomożesz znajomym:

⇣ komentarze

subskrybuj
powiadom o
guest
2 komentarze(-y)
Inline Feedbacks
View all comments
Romekk00
Romekk00
gość
1 rok temu

Ciekawe podejście ale na załączonym wykresie widać że c/WK osiągnęła maksimum w czasie hossy zakończonej w 2007 roku. Potem prawie cały czas wskaźnik oscylował ponizej mediany . Jednocześnie łatwo zauważyć, że prognoza zysku w trakcie badanego okresu spadła minimalnie poniżej 5%. a maksymalnie wzrosla do ponad 20%w roku 2020 W okresie 2012-2021 WIG wzrósł o około 85% czyli sredniorocznie o około 6%( procent składany 1,06 do potęgi 10 -1). Z wykresu zaś wynika, że w okresie pokazanym na rysunku zysk powinien być dużo wyższy np dla wzrostu 10% wynik WIG wyniósłby 160% w omawianym okresie.
Wskaźnik c/WK zatem trudno zatem zastosować do oszacowania potencjału zysku. Jednak może być on zastosowany do pokazania ewentualnego trendu i wskazania czy jest już drogo.
Podobnie zresztą jak wysokość wskaźnika cena/zysk!Też się zmienia i pokazuje czy jest już drogo czy tanio. Moim zdaniem jest on nawet lepszy od c/WK.

Reasumując bardzo ciekawy artykuł oraz fajna analiza zmian ceny akcji do wartości księgowej. Może mógłby się Pan pokusić o podobną analizę dla cena/zysk dla WIG.
Dziękuję i pozdrawiam.

spis treści

AF-GCh

Grzegorz Chłopek

emeryt in spe

O inwestowaniu i finansach osobistych mówię otwarcie, przystępnie i praktycznie.

Przynajmniej mam taką nadzieję.

Grzegorz Chłopek
Kategorie
Moje ulubione
Najczęściej odwiedzane
2
0
zachęcam do komentowania 😀 z góry DZIĘKUJĘx